Menu Zavřeno

ECT ENVIRO TECH

ECT ENVIRO TECH

Technická specifikace zařízení a techniky

Celá linka na regulovanou tepelnou degradaci se skládá ze dvou částí:

 1. Zařízení
 2. Technika

ZAŘÍZENÍ

 • Jedná se o tepelné zařízení, zdrojem tepla je elektrická energie.
 • Zařízení na regulovanou tepelnou degradaci splňuje požadavky na energetické využití odpadů a je plně automatizované a mobilní. Díky tomu ho lze využít přímo u zdroje odpadu (skládky, odpad z výroby).
 • Jednoduchá instalace, energetická soběstačnost.
 • Zařízení má nulové emise.
 • Zařízení se skládá ze 3 reaktorů, každý reaktor má 4 komory (zásobníky), tj. celkem bude mít zařízení 12 komor (zásobníků).
 • Instalovaný vlastní příkon Zařízení je cca 40 kW/hod, maximální teplota ve vnitřním prostoru reaktoru je 650 °C.
 • Rozměr komory (zásobníku) – 300 mm průměr, délka 2 000 mm. Objem jednoho zásobníku je cca 141 litrů.
 • Kapacita zařízení se pohybuje od 3 do 4 m3 v závislosti na modulaci teplotní křivky.

Varianta č. 1

Rozměry zařízení se třemi reaktory:

 • 6 800 mm (délka) x 2 400 mm (šířka) x 2 400 (výška).
 • Ilustrační foto zařízení je následující:

TECHNIKA

Může být složena z jednotlivých prvků:

 • Sušicí zařízení (v případě snížení vstupní vlhkosti zpracovávaného materiálu)
 • Drticí a plnicí zařízení
 • Chlazení uhlíku
 • Čištění a sušení plynu
 • Kogenerační jednotka
 • Tlaková nádoba
 • Kompresor

I. Sušicí zařízení

 • na trhu je velké množství různých sušáren pro materiály (bubnové, rotační, průběžné aj.).
 • pro účely snížení vlhkosti vstupního materiálu je vhodné zařízení pro sušení sypkých materiálů a kontinuálním způsobem sušení.
 • výhodou je, že odpadní teplo ze Zařízení může být využito jako zdroj tepla pro sušárnu.

II. Drticí a plnicí zařízení

 • mlecí nebo drticí zařízení zabezpečuje dosažení vyšší měrné hmotnosti a vstupního materiálu.
 • homogenizovaný vstupní materiál se plní dále do zásobníků prostřednictvím plnicího zařízení.

III. Chlazení uhlíku

 • jednoduchá ocelová konstrukce regálového typu o rozměrech max. 2 000 mm (délka) x 2 200 mm (výška) x 2 500 mm (hloubka).
 • slouží k uložení a dochlazení zásobníků s uhlíkem ze 180 stupňů, kdy se zásobník vyjme ze zařízení a založí se do regálové konstrukce, kde se dochladí na teplotu 70 – 80 °C. Při dosažení této teploty lze bezpečně manipulovat s uhlíkem.

IV. Čištění a sušení plynu

 • v případě, že plyn obsahuje vyšší obsah vody, je nutné plyn před vpuštěním do kogenerační jednotky vysušit.
 • plyn může také obsah aerosoly dehtu, které však budou minimální, ale před vlastním použitím plynu, je třeba plyn jednoduše vyfiltrovat přes filtr pevných částic.

V. Kogenerační jednotka

 • slouží k výrobě elektrické energie, kdy se efektivním způsobem využije teplo, jež se při procesu výroby elektrické energie uvolňuje.
 • zdrojem tepla je plyn, případně olej, který je výstupem z procesu regulované teplotní degradace.
 • jedno tříkomorové RTD zařízení je schopno vyprodukovat tolik tepelné energie, které může být zdrojem pro kogenerační jednotku o elektrickém výkonu 100 – 250 kWh v závislosti na druhu zpracovávaného materiálu, chemickém složení a výhřevnosti výstupu z procesu regulované tepelné degradace.


VI. Tlaková nádoba

 • slouží k dočasnému možnému uskladnění plynu, v případě vzniku přebytku plynu.
 • jedna tlaková nádoba bude mít půdorys cca 1 500 x 1 500 mm.
 • více tlakových nádob může být využito jako dočasný zásobník.

VII. Kompresor

 • na trhu existuje mnoho výrobců kompresorů pro plnění tlakové nádoby plynem.

Varianta č. 2

 • Zařízení pro tepelnou degradaci velkých pneumatik s jedním velkým zásobníkem.
 • Reaktor má průměr 950 mm a obsahuje jeden zásobník.
 • Pneumatiky se vkládají do zásobníku bez předchozí úpravy, tj. v celku.
 • Zařízení se skládá z 1 reaktoru a 1 ks chladiče.
 • Instalovaný vlastní příkon zařízení je 30 kW/hod, maximální teplota ve vnitřním prostoru reaktoru je 320 °C.
 • Rozměr reaktoru je 950 mm průměr, délka 1 800 mm.

Pro tepelnou degradaci pneumatik byla vytvořena vypalovací křivka, která bude trvat celkem 12 hodin.

Po zchlazení reaktoru na cca 180 °C lze reaktor otevřít stávající zásobník s ocelovým kordem a uhlíkovým zbytkem vyjmout a zároveň vložit novou vsázku, tj. sadu dalších pneumatik připravených na zásobníku.

Po dalším zchlazení lze z vyjmuté dávky lehce vybrat ocelový kord. Při procesu vzniká plyn, který se kondenzuje přes chladič a celý se tak přeměňuje do kapalné frakce. Jedná se o výstupní produkty s vysokou výhřevností (kapalná frakce a pevná uhlíková frakce).

Ilustrační foto Zařízení je následující:

VŠECHNY PRVKY MOHOU SPOLU SE ZAŘÍZENÍM V TECHNOLOGICKÉM SPOJENÍ TVOŘIT LINKU NA REGULOVANOU TEPELNOU DEGRADACI PRO ENERGETICKÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ.